Sprawozdania roczne


RokOpis 
2021 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz
2021 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
2021 Bilans pobierz
2021 Rachunek zysków i strat pobierz
2021 Informacje dodatkowe pobierz
2020 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz
2020 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
2020 Bilans pobierz
2020 Rachunek zysków i strat pobierz
2020 Informacje dodatkowe pobierz
2019 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz
2019 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
2019 Bilans pobierz
2019 Rachunek zysków i strat pobierz
2019 Informacje dodatkowe pobierz
2018 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz
2018 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz
2018 Bilans pobierz
2018 Rachunek zysków i strat pobierz
2018 Informacje dodatkowe pobierz