Kodowanie
Dzięki realizacji kolejnego projektu grantowego wykonaliśmy w Rojowie:

  • krzywe zwierciadło
  • wir wodny
  • kalejdoskop
  • cymbałki
  • karuzelę korbową
  • słupek iluzji
  • stojak rowerowy
  • bujak labirynt

Oprócz zabawy za pomocą telefonu komórkowego można się dowiedzieć, jak siły i prawa wykorzystują urządzenia.

Wszytkich serdecznie zapraszamy do wypróbowania nowych urządzeń :)

"Europejskie Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujące w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Dobra Energia Wraca. Budowa zewnętrznego laboratorium fizycznego dla dzieci w Rojowie.", mająca na celu budowę infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie zewnętrznego laboratorium fizyczengo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014-2020.

Operacja realizowana przez Fundację Nauki i Edukacji Lemat w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanech przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania".

Fundacja Lemat. Zmieniamy Świat