LemATMO: pomiar smogu


LemATMO. Projekt urządzenia

LemATMO to tanie urządzenie w formie sześcianu o boku długości 8 cm do badania jakości powietrza, które może zbudować każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat elektroniki.

LemATMO obok pomiarów stężenia pyłów w powietrzu (PM10, PM2.5 oraz PM1.0), mierzy także takie parametry jak temperatura, wilgotność, czy ciśnienie, a jego budowa jest tańsza, niż zakup urządzeń oferowanych w sprzedaży komercyjnej.

Urządzenie LemATMO informuje na bieżąco o stanie jakości powietrza za pomocą kolorów: gdy pyłów jest niewiele - świeci na zielono; gdy jest ich umiarkowana ilość - żółto; świeci na czerwono, gdy pyłów jest niebezpiecznie dużo.

Stworzyliśmy także dedykowaną do urządzenia platformę przetwarzającą informacje (lemat.org.pl/air), aby łatwo i było korzystać z urządzeń.

LemATMO. Panel informacyjny

Na układ składa się:

  • płytka PCB (zgodna ze zamieszczonym schematem)
  • moduł NodeMCU v2
  • czujnik pyłów PMS5003
  • czujnik temperatury DHT11
  • czujnik ciśnienia BMP180
  • diody LED (RGB)
  • rezystory 220 ohm (3 szt.)
  • rezystor 10 kohm (1 szt.)
  • ładowarka sieciowa

» Pobierz dokumentację «

LemATMO. Schemat urządzenia
LemATMO. Pomiar smogu