Pożar dworku w Rojowie


Rok 2019 zaczął się tragicznie - pożarem dworku w Rojowie. Strażacy przez ponad dwie godziny walczyli z żywiołem. Już i tak wątła konstrukcja doznała niestety kolejnych zniszczeń. Przyczyną była, najprawdopodobniej, nieuważna zabawa z fajerwerkami.

Fundacja Lemat. Zmieniamy Świat

Krótka historia dworku
opracowanie: Jerzy Krzywaźnia


Dworek drewniany o konstrukcji zrębowej został zbudowany w drugiej połowie XVIII lub na początku XIX wieku. Kryty jest dachem naczółkowym. W dworku mieszkali Potoccy i Wężykowie, Jarmużowie, którzy byli właścicielami dóbr rojowskich. W roku 1940 ostatni właściciele zostali wysiedleni przez władze okupacyjne. W latach 1939/40 miała tu swoją siedzibę tajna szkoła, w której uczyła pani Jarmużowa. Na mocy dekretu z 1944 roku ziemie majątku przejęło państwo. Grunty i budynek stał się własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej, mieściły się tutaj biura PGR-u i mieszkanie kierownika. W latach 70-tych część budynku zajmował Klub Książki i Prasy "RUCH". Dworek od wielu lat nie remontowany niszczeje. W latach 90-tych ziemie i budynki przeszły w ręce prywatne.

Masz zdjęcia - podziel się

Poszukujemy starych zdjęć dworku Wężyków w Rojowie. Po zrobieniu kopii fotografie trafią z powrotem do rąk właścicieli, a ich wersja elektroniczna zostanie umieszczona na stronie Fundacji, aby cieszyć oczy wszystkich zainteresowanych. Fotografie należy opisać na rewersie adresem właściciela i zostawić w Studio 6x6 przy ul. Piastowskiej 8/2 w Ostrzeszowie. Zdjęcia można następnie odebrać osobiście lub zostawić do odwiezienia we wskazane na nich miejsce. AKCJA JEST DARMOWA - wszelkie koszty ponosi Fundacja.

Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w akcji.
Miej wkład w zachowanie dziedzictwa Rojowa!